2021. május 15. szombat
Zsófia, Szonja

 

 KRÉTA e-napló belépés:kreta logo

cpr certification online
cpr certification online
cpr certification onlinecpr certification onlinecpr certification online

Iskolánk rövid története

Somogyi 550x415A XIX. sz. utolsó harmadában, a kiegyezés után az ország keleti régiójának egyik legjelentősebb mezővárosa Kisvárda volt. A város felnövekvő gyermekei felekezeti iskolákban tanulhattak. Ebben az időben élt és dolgozott a városban Somogyi Rezső gyógyszerész, régész, a város utolsó 48-as főhadnagya. A magas műveltségű polihisztor Trefort Ágoston minisztersége idején maradéktalanul egyetértett a közoktatás fejlesztés fontosságával és városában, Kisvárdán saját telkét ingyen ajánlotta fel az első elemi, állami iskola létesítéséhez. Évekig kilincselt, levelezett a bürokrácia útvesztőiben míg sikerült kivitelezni, hogy 1875-ben 4 tanteremmel megnyithatta kapuit a város első elemi népiskolája, iskolánk. Munkásságának motiválója, hitvallása volt: "A város minden gyermeke tanuljon." Az iskolába felekezeti hovatartozás nélkül járhattak a gyerekek, így kapta a "Közös Iskola" nevet. Népszerűsége nőttön-nőtt, rövidesen bővítésre szorult. A századforduló után volt idő, amikor csak fiúiskolaként működött, de továbbra is a város legnépszerűbb oktatási intézménye maradt. Az iskolák államosítása után a "2. számú" nevet kapta. Tanulói létszáma akkor mindig 7-800 fő volt, majd 250 tanulót és 12 pedagógust adott a város legutóbb épült iskolájának.

Iskolánk 1875-ös megnyitása óta működik Kisvárda belvárosában. A mai „Somogyi” 1995.-ben kezdte meg működését a 2. Sz. Általános Iskola jogutódjaként. Eredetileg 1875-től mint az Első Elemi Népiskola, majd Közös Iskola, az államosítás után mint 2. sz. Általános Iskola működtünk.

A haladó kor követelményinek mindig megfelelni igyekvő nevelőtestület 1981-ben nyelvi tagozatot kezdett működtetni az iskolában orosz nyelvből. Majd 1984-től az orosz nyelv mellett német nyelvoktatás is kezdődött az intézményben. 1989-től német és angol nyelvet oktatunk emelt óraszámban. S a legújabb kor követelményeként az utóbbi években bevezettük a számítástechnika oktatását is. 1995-ben a hálás utódok, tanulók és tanárok felvették a legméltóbbnak ítélt nevet, az alapítónak a nevét. Megszívleltük Somogyi Rezső dédunokájának, Dr. Kirilly Dezső volt miniszteri tanácsos közvetlen beszédének hármas üzenetét:

"Magasabbra emelni a magyar kultúrát.

Hasznos közéleti emberré lenni.

Szeretni a hazát, s a benne működő kisebb közösségeket."

Így lettünk hivatalosan:

SOMOGYI REZSŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA

 

Gyermekközpontú iskolánkban arra neveljük tanítványainkat, hogy:

„Az a boldogság titka, ha azt tesszük, amit szeretünk, és megtanuljuk szeretni azt, amit meg kell tennünk, hogy ezt elérjük.” (Dexter Jager)

A gyermek nevelésének elsődleges és legfontosabb közege azonban továbbra is a család marad, de a nevelési és oktatási feladatban megjelenik a „második család” az iskola is. Az élet minden területén a legjobbat szeretnénk gyerekeinknek, amit intézményünkben igyekszünk megvalósítani.

Iskolánk, a Somogyi Rezső Általános Iskola Kisvárda legrégibb, 137 éves múlttal rendelkező oktatási intézménye. Patinás falai között az általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás folyik. Az iskola vezetősége az alapos szakmai felkészültségű, gyermek centrikus, innovatív pedagógusokkal gyorsan fejlődő világunk igényeihez, elvárásaihoz igazodva választja ki az eszközökből és módszerekből a leghatékonyabbat, megteremtve ezzel a gyermek fejlettségéhez igazodó nevelő-oktató munka optimális feltételeit.

Iskolánkban meghatározó a személyi közelség, a kölcsönös kapcsolattartás, az együttes tevékenység. A szülőktől rendszeresen érkező visszajelzések azt mutatják, hogy a gyerekek szívesen, örömmel jönnek iskolába, ugyanúgy biztonságban érzik magukat itt, mint otthon.
A szereteten, gondoskodáson kívül az iskolai élet színes palettáját kínáljuk tanítványainknak.
Intézményünk profilja a kor igényeit, elvárásait elégíti ki. Az elmúlt években több tanulónk tett sikeres alap- és középfokú nyelvvizsgát. Az 1-2. osztályos gyerekek számára biztosítjuk, hogy – játékos formában – megismerkedjenek a számítástechnika alapjaival, 3. osztálytól óratervi óra keretében tanulják az informatika tantárgyat. Tehetséges tanulóink megyei és országos versenyeken öregbítik iskolánk hírnevét.
Az alapkészségek (olvasás, matematika) és kulcskompetenciák fejlesztésére nagy gondot fordítunk. A tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások eredménye: az országos kompetenciaméréseken 4. 6. 8. évfolyamos tanulóink az országos átlag fölött teljesítenek. Végzős diákjaink sikeresen felvételiznek a középfokú oktatási intézményekbe, majd évvégén záróvizsgát tesznek. 1-4. osztályban iskolaotthonos, felső tagozaton tanulószobai foglalkozás keretében végezzük a nevelő-oktató munkánkat.
Iskolánk tágas, játékokkal felszerelt udvarán lehetőség van a szellemi munka utáni felfrissülésre.
A szabadidős tevékenységünket színesíti az idei tanévtől a sakkoktatás. Az egészséges életmód követelményeit elégítik ki a futball, kézilabda, torna, népi-, modern- és társastánc foglalkozásaink is.

A sokirányú képzés mellett nagy türelemmel, empátiával, szeretettel igyekszünk élményekkel teli, boldog iskoláskort biztosítani növendékeinknek.

EFOP-3.3.5-

EFOP-3.2.5-

 

 

 

 

 

 

Határtalanul

unnamed

Alapítványunk

1szazalek

© Somogyi Rezső Általános Iskola.

Somogyi Rezső Általános Iskola
4600 Kisvárda, Szent L. u. 35. - Telefon: 06 45 415 051 - e-mail: somogyirezsoaltisk@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Dr. Ráti Angéla - 4600 Kisvárda, Kodály Zoltán utca 15/A. - Telefonszám: 06-45-795-202 - Email: angela.rati[kukac]kk.gov.hu